Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Konkurs dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

12 maj 2016

Ministerstwo Rozwoju organizuje Konkurs dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 adresowany do partnerów społecznych i gospodarczych.

Celem konkursu jest przeprowadzenie efektywnych działań edukacyjnych w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014–2020 skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, dziennikarzy prasy lokalnej i regionalnej.Projekty edukacyjne, które zostaną wyłonione w drodze Konkursu będą narzędziem umożliwiającym przekazanie beneficjentom i potencjalnym beneficjentom FE na lata 2014-2020 wiedzy nt. możliwych sposobów pozyskania i wykorzystania tych środków. 
Wnioski należy składać w terminie do 3 czerwca 2016 r. (za datę wpływu wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa).

Szczegółowe informacje:

Regulamin konkursu: