Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Konkurs „uDOSTĘPniacze 2.0”

12 sty 2022

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach akcji edukacyjnej dotyczącej dostępności uruchomiło konkurs „uDOSTĘPniacze 2.0”

Konkurs jest skierowany do nauczycieli i uczniów drugich i trzecich klas szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Tematem konkursu jest dostępność, czyli zapewnienie równego dostępu do produktów, usług i przestrzeni wszystkim osobom, w tym osobom z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej percepcji lub mobilności ruchowej. Akcja ma na celu m.in. uświadomienie uczniom, jak wiele barier znajduje się w otoczeniu i uwrażliwienie ich na specyficzne potrzeby niektórych grup społecznych.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu filmu o dostępności. Żeby zgłosić szkołę do udziału w konkursie, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie udostepniacze.mfipr.gov.pl 

Termin wysyłania zgłoszeń do udziału w konkursie: do 10 lutego 2022 r.
Prace konkursowe będą przyjmowane do 16 marca 2022 r.  W akcji może wziąć udział 96 szkół z terenu całego kraju.
O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność i poprawność zgłoszeń. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ