Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Konsultacje zewnętrzne zmian do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

2 lut 2018

Informujemy, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Główne zmiany w Wytycznych dotyczą dołączenia do dokumentu załącznika nr 2 zawierającego standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 oraz doprecyzowania m.in. kwestii neutralności projektów/produktów w stosunku do ww. zasad horyzontalnych.

Ewentualne uwagi do Wytycznych są przyjmowane do dnia 14 lutego br. na adres poczty elektronicznej: paulina.tarsa@mr.gov.pl za pomocą formularza dostępnego pod linkiem:

http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/projekt-zmian-wytycznych-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-w-tym-dostepnosci-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-oraz-zasady-rownosci-szans/