Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

29 sty 2020

Materiał informacyjny opublikowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej stanowi wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) oraz instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i ma charakter instruktażowy. Materiał nie dotyczy projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz projektów pomocy technicznej.

Przejdź do dokumentu