Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Materiał informacyjny dotyczący procesu zarządzania zmianami w projektach finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

9 mar 2021

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rekomenduje zapoznanie się z materiałem informacyjnym dotyczącym procesu zarządzania zmianami w projektach finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Materiał zawiera dobre praktyki i rekomendacje Instytucji Zarządzającej (IZ PO WER) odnośnie sposobu postępowania w procesie zarządzania zmianami w projektach PO WER.

Przyłączamy się do rekomendacji MFiPR i zachęcamy do zapoznania się z poniższym materiałem.

Materiał-informacyjny-dot.-zmian-w-projektach-PO-WER-09.03.2021Pobierz