Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Materiał informacyjny Instytucji Zarządzającej PO WER dotyczący kosztów pośrednich projektu PO WER

24 maj 2018

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym dotyczącym kosztów pośrednich projektu PO WER opracowanym przez Instytucję Zarządzającą Programem Wiedza Edukacja Rozwój.  Materiał stanowi w szczególności interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. w części dotyczącej kwalifikowalności kosztów pośrednich projektu (podrozdział 6.6 oraz 8.4).

Dokument ma charakter instruktażowy i zawiera wskazówki dla instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie PO WER, jak również wskazówki dla beneficjentów realizujących projekty PO WER.

Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu PO WER