Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Materiał informacyjny Instytucji Zarządzającej PO WER dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu PO WER

30 sty 2018

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój zaktualizowała materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu PO WER.
Dokument stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. w części dotyczącej kwalifikowalności personelu projektu (podrozdział 6.15).
Dokument ma charakter instruktażowy i zawiera wskazówki dla instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie PO WER, jak również wskazówki dla beneficjentów realizujących projekty PO WER.

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu PO WER (aktualizacja – styczeń 2018 r.)