Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Materiał informacyjny Instytucji Zarządzającej PO WER stanowiący wskazówki dotyczące najczęściej zadawanych pytań z zakresu Bazy personelu w aplikacji SL2014.

30 lis 2017

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój opracowała materiał informacyjny stanowiący wskazówki dotyczące najczęściej zadawanych pytań z zakresu Bazy personelu w aplikacji SL2014.
Dokument został opracowany na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

Często zadawane pytania (FAQ) –Baza personelu