Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Monitoring projektów PO WER w zakresie stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

7 mar 2017

Ministerstwo Rozwoju zleciło monitoring projektów PO WER w zakresie stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o uzyskanie informacji dotyczących rzeczywistego przestrzegania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacji o dobrych i złych praktykach stosowanych w przeciwdziałaniu dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Opracowany na podstawie monitoringu raport pozwoli na identyfikację obszarów problemowych, a następnie opracowanie zaleceń naprawczych/rekomendacji w celu dalszego usprawniania działań równościowych w projektach i programach operacyjnych. Zadanie będzie realizowane na próbie losowo wybranych 150 projektów, będących na różnych etapach realizacji. Weryfikacja, przeprowadzona przez konsorcjum składające się z: Spółdzielni Socjalnej FADO, Fundacji TUS, Utilitia sp. z o.o. i Fundacji Aktywizacja, będzie polegać na sprawdzeniu faktycznej realizacji projektu.

Więcej informacji: