Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Nowy obligatoryjny moduł na platformie www.eksperci.efs.gov.pl

25 kw. 2016

Z dniem 20 kwietnia 2016 r. Instytucja Zarządzająca PO WER ustaliła, że szkolenie „Zasady oceniania wniosków o dofinansowanie w ramach PO WER” jest włączone do obligatoryjnego programu szkoleń dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO WER.

W związku z tym, od 20 maja 2016 r. do składów KOP będą powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację obligatoryjnego programu szkoleniowego dla wszystkich oceniających w ramach PO WER. Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS, udostępnionej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.