Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Obligatoryjne szkolenie „Pomoc publiczna”

31 sty 2017

Na platformie  www.eksperci.efs.gov.pl zostało udostępnione obligatoryjne szkolenie „Pomoc publiczna” dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach EFS.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, po upływie 30 dni od włączenia szkolenia do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane przez właściwą instytucję do Komisji Oceniającej Projekty (KOP) albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację wskazanego wyżej szkolenia.