Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej

17 maj 2016

23 czerwca 2016 roku w Łodzi odbędzie się druga edycja Ogólnopolskiego Kongresu Edukacji Pozaformalnej.  Głównym partnerem merytorycznym wydarzenia jest Ministerstwo Rozwoju, a wśród patronów i partnerów znajdują się m. in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Badań Edukacyjnych oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W trakcie Kongresu przewidziano omówienie m. in. takich zagadnień jak:

Trendy na europejskim rynku edukacji pozaformalnej,

Rynek edukacji pozaformalnej w Polsce – trendy i prognozy do roku 2020,

a także przeprowadzenie debaty pt.: Wyzwania dla edukacji pozaformalnej w kontekście planów rozwojowych Polski. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni: Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Patrycja Klarecka, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego, dr Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Piotr Piasecki, Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, prof. Elżbieta Kryńska, Kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Przedstawiciel biznesu regionu łódzkiego.

W trakcie Kongresu będą też miały miejsce sesje:

I „Jakość kwalifikacji  i kompetencji – ZSK”,

II „Jakość usług rozwojowych”,

III „Debaty Lifelong Learning”.

W Kongresie uczestniczyć będzie ok. 300 osób, w tym przedstawiciele instytucji publicznych, firm i stowarzyszeń związanych z edukacją dorosłych w formie tzw. usług rozwojowych (szkoleń, kursów, doradztwa personalnego). Celem II Kongresu będą: zamanifestowanie znaczenia branży, ocena zmian od poprzedniego kongresu (2014), dalsze integrowanie środowiska działającego w obszarze kształcenia pozaformalnego, propagowanie znaczenia edukacji pozaformalnej dla rynku pracy oraz realizacji idei uczenia się przez całe życie (LLL).

Rejestracja:

Strona Kongresu: