Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Pierwsze posiedzenie Grupy Sterującej

9 wrz 2016

8 września br. odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Sterującej do monitorowania postępów realizacji projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 w Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, powołanej prze Ministra Edukacji Narodowej. W spotkaniu wzięli udział członkowie Grupy Sterującej oraz przedstawiciele beneficjentów projektów pozakonkursowych: Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centrum Informatycznego Edukacji, Instytutu Badań Edukacyjnych, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Związku Rzemiosła Polskiego, którzy zapoznali zebranych z obecnym etapem prac w poszczególnych projektach. Wszystkie projekty realizowane są w cyklu ok. dwuletnim. Produkty wypracowane w projektach ORE i IBE będą stanowić bazę merytoryczną do działań realizowanych w konkursach, które zostaną ogłoszone przez IP MEN. Przedstawiciele IP MEN omówili główne założenia projektów w Rocznym Planie Działania na 2017 rok,  które będą przedłożone na X posiedzeniu Komitetu Monitorującego PO WER  w dniach 13-14.09.2016 roku.