Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Pierwsze projekty IP MEN

28 kw. 2016

Instytucja Pośrednicząca MEN ogłosiła wyniki pierwszego konkursu  (Działanie 2.14) w ramach II Osi Priorytetowej PO WER. Przyznano dofinansowanie w wysokości ponad 898 tys. złotych. Zatwierdzono też do realizacji trzy projekty pozakonkursowe, które IP MEN dofinansowało kwotą ponad 32 mln złotych. Beneficjentami dwóch z nich jest Krajowy Ośrodek Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (Działanie 2.14 i 2.15) , trzeci realizuje Centralna Komisja Egzaminacyjna (Działanie 2.15).