Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Roczny Plan Działania na 2016 rok

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie uchwały nr 39 Komitetu Monitorującego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Rocznym Planie Działania na 2016 rok dla II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zatwierdziła 12 lutego 2016 r. Roczny Plan Działania na rok 2016 dla II Osi Priorytetowej PO WER.

Pobierz link – Roczny Plan Działania 2016