Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Plan ewaluacji PO WER

Plan ewaluacji jest dokumentem o charakterze strategicznym, mającym na celu wyznaczenie ram dla procesu ewaluacji w całym okresie realizacji Programu, a więc do końca 2023 roku. Jego zasadniczym zadaniem jest identyfikacja badań ewaluacyjnych, kluczowych dla właściwej realizacji Programu oraz wskazanie podstawowych warunków i zasad realizacji działań związanych z procesem ewaluacji oraz określenie sposobu ich koordynacji – zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez Komisję Europejską oraz zidentyfikowanymi potrzebami informacyjnymi.

Dokument obowiązuje od 7.05.2015 r.

Pobierz plik: