Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

3 sierpnia 2016 – aktualizacja Podręcznika

Na stronie internetowej http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/ została zamieszczona nowa wersja Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.  Wprowadzone zmiany są związane z nowymi interpretacjami Komisji Europejskiej w sprawie oznaczania działań informacyjno-promocyjnych dotyczących projektów/programów współfinansowanych z wielu funduszy (rozdziały 11 i 17.6). Ponadto naniesiono drobną zmianę w zakresie informacji, które powinny zostać umieszczone na plakacie informacyjnym (rozdział 12.9) – wysokość wkładu UE w projekt może zostać na nim umieszczona opcjonalnie.

 

11 czerwca 2015 r. został zatwierdzony Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. W dokumencie zawarte są m.in. instrukcje dotyczące obowiązków informacyjnych beneficjenta, sposobu oznaczania dokumentów i działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu, zakresu informacji jakie należy zamieszczać na stronie internetowej.

Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo