Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Polityka przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych

11 mar 2016

Zachęcamy do zapoznania się z  Polityką przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych Instytucji Pośredniczącej dla Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokumenty dostępne są w zakładce Dowiedz się więcej o PO WER/Zapoznaj się z prawem i dokumentami.