Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020

15 cze 2016

Prezentujemy poradnik pn. Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020. Dokument ten ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych i pozwala zapoznać się z praktycznymi aspektami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych.

Poradnik jest skierowany zarówno do instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), (EFRR), (FS), (EFMR), (EFRROW), jak również osób oceniających projekty i aplikujących o fundusze.

Pobierz plik: Poradnik – Równość szans