Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Prace podgrupy dedykowanej programowaniu pomocy technicznej na lata 2021-2027

25 cze 2021

W kwietniu 2021 r. odbyło się posiedzenie podgrupy dedykowanej programowaniu pomocy technicznej na lata 2021-2027. Podgrupa została powołana z członków istniejącej Grupy Sterującej ds. pomocy technicznej, w celu dyskutowania tematów związanych z przygotowywaniem Polski do wdrażania Funduszy Europejskich w kolejnej perspektywie finansowej, a w szczególności omawiania planowanego systemu wsparcia w postaci pomocy technicznej.  Głównym tematem spotkania było rozliczanie projektów za pomocą kosztów uproszczonych, a także sprawy techniczne związane z kategoriami interwencji, kategoriami wydatków i wskaźnikami.

Prezentacje:

Programowanie pomocy technicznej w latach 2021-2027: przegląd najważniejszych zagadnień

Uproszczone metody rozliczania wydatków (SCO) w latach 2021-2027

I posiedzenie podgrupy odbyło się w IV kwartale 2019 r., na którym omówiony został aktualny stan negocjacji przepisów dotyczących pomocy technicznej na lata 2021-2027. Podczas kolejnych spotkań w 2020 r. członkowie podgrupy koncentrowali się na tematach dotyczących m.in. sposobu rozliczenia pomocy technicznej na poziomie Polska – Komisja Europejska, stosowania kosztów uproszczonych w pomocy technicznej, opracowania planu działań na rzecz zasobów ludzkich, wsparcia beneficjentów ze środków pomocy technicznej, ograniczenia liczby wskaźników dla pomocy technicznej. Następnie opracowane zagadnienia zostały przekazane partnerom spoza administracji – członkom Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa, którzy zgłosili swoje uwagi i propozycje zapisów do programu.

W październiku 2020 r. zorganizowane zostało spotkanie on-line poświęcone roli pomocy technicznej w aktywnym wsparciu realizacji zasady partnerstwa, ze szczególnym uwzględnieniem programu Pomoc Techniczna dla Funduszy UE. Wzięli w nim udział przedstawiciele sześciu organizacji reprezentujących partnerów:

Prezentacja:

Założenia programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Unii Europejskiej

Więcej informacji o programie znajdziesz TUTAJ