Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Program mobilności międzynarodowej – Erasmus +

9 sty 2017

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. będzie realizować dwa projekty w ramach działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekty zostały wybrane do dofinansowania w trybie pozakonkursowym.

Projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników dydaktycznych placówek oświaty dzięki udziałowi w programie mobilności ponadnarodowej. Mobilności będą realizowane na zasadach programu Erasmus+, a nauczyciele otrzymają możliwość udziału w następujących formach wsparcia:
• prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkole partnerskiej za granicą (tzw. teaching assignment);
• szkolenia: uczestnictwo w zorganizowanych kursach albo innego typu formach szkoleniowych za granicą lub udział w szkoleniach typu Job Shadowing, czyli obserwacji pracy w zagranicznej szkole partnerskiej lub jakiejkolwiek innej właściwej organizacji zajmującej się edukacją szkolną.

Projekt: Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego

Projekt zakłada podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów i absolwentów szkół i placówek kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kadry tych instytucji. Celem projektu jest wsparcie osób uczących się zawodu w zdobywaniu praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podniesienie poziomu ich kompetencji kluczowych. Mobilność ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

Więcej informacji: