Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Projekty dofinansowane z budżetu państwa

23 mar 2022
flaga i godło RP

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Pomoc techniczna FERS dla Ministerstwa Edukacji i Nauki na lata 2024-2029

Dofinansowanie: 12 207 716,42 zł

Całkowita wartość: 69 838 194,62 zł

Krótki opis projektu: Celem projektu jest zapewnienie finansowania zadań Instytucji Pośredniczącej MEiN umożliwiających prawidłową i skuteczną realizację Działań 01.04, 01.06, 01.08 w ramach Priorytetu I, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (zgodnie z Porozumieniem w sprawie realizacji Programu FERS zawartym w dniu 9 stycznia 2023 roku).

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.12.2029 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Pomoc techniczna PO WER dla IP MEiN w roku 2023

Dofinansowanie: 1 333 213,20 zł

Całkowita wartość: 8 481 000,00 zł

Krótki opis projektu: Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej II poprzez: zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty związane z funkcjonowaniem instytucji, itp.), zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji, wsparcie zatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Pomoc techniczna PO WER dla IP MEiN na lata 2021-2022

Dofinansowanie: 1 951 480,80 zł

Całkowita wartość: 12 414 000,00 zł

Krótki opis projektu: Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej II poprzez: zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wyposażenia stanowisk pracy, szkolenia, koszty związane z funkcjonowaniem instytucji), zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji, wsparcie zatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.