Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Projekty rozliczane w oparciu o kwoty ryczałtowe – wzór umowy o dofinansowanie

W związku ze specyfiką rozliczania projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe, polegającą na możliwości weryfikacji wykonania zadania dopiero po jego pełnym zrealizowaniu, załączony wzór umowy zawiera informację o transzach dofinansowania wypłacanych zgodnie z harmonogramem. Warunkiem wypłacenia transzy będzie złożone przez beneficjenta wniosku o płatność oświadczenie, że wydatkował co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania. Decydujący wpływ na wysokość transz dofinansowania i terminy ich wypłacania będzie miał harmonogram płatności.

WZÓR-kw. ryczałtowe_IP_30.09.2015