Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Publikacja pt. „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik beneficjenta i wnioskodawcy programów polityki spójności 2021-2027

13 paź 2023

Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa zamieściła publikację pt. „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik beneficjenta i wnioskodawcy programów polityki spójności 2021- 2027”

Materiał dostosowany jest do aktualnych Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz wymogów Bazy Konkurencyjności (BK2021), z przeznaczeniem do korzystania przez wszystkich beneficjentów – w tym realizujących zamówienia ze środków EFS Plus, dotyczących praktycznego stosowania zasady konkurencyjności.

Zachęcamy do lektury i stosowania.