Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Pytania i odpowiedzi – Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-005/16 (JOZ)

1 sie 2016

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-005/16 Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego

1.Dotyczy punktu 5.2.3 (tabelka – typ 1) Jak rozumieć i przygotować film z uwzględnieniem sekwencyjności?

Odpowiedź: Beneficjent powinien przygotować  4 osobne filmy – każdy uwzględniający kolejną sekwencję.

2.  Dotyczy punktu 5.2.3 (tabelka – typ 1) Funkcja przewijania filmu – czy Beneficjent ma przygotować i udostępnić odtwarzacz filmów?

Odpowiedź: Nie. Platforma epodręczniki.pl zapewnia odtwarzacz, który umożliwia przewijanie filmu.

 

3. Dotyczy punktu 5.2.3 (tabelka – typ 2) Czym jest sekwencja wideo?

Odpowiedź:  Sekwencję wideo należy rozumieć i przygotować, jako film.

 

4. Dotyczy punktu 5.2.3 (tabelka – typ 2) Czym jest sekwencja audio?

Odpowiedź: Sekwencję audio należy rozumieć i przygotować, jako plik dźwiękowy.

 

5. Dotyczy punktu 5.2.3 „Każdy e-zasób powinien stanowić całościowy materiał dydaktyczny o przystępnej szacie graficznej (design, layout) atrakcyjnej dla ucznia, w którym nawigowanie jest intuicyjne oraz nie wymaga znajomości języka obcego. Poruszanie się po e-zasobie powinny zapewnić przemyślane ikony. Funkcjonalność e-zasobu powinna umożliwiać odsłuchiwanie wymowy zwrotów i słów.” W jaki sposób Beneficjent ma przygotować szatę graficzną i system nawigacji?

Odpowiedź: Beneficjent przygotowuje treść i opis techniczny modułów, natomiast layout modułu w różnych formatach wyjściowych (on-line, off-line) jest zapewniany przez platformę. Przez przystępność i atrakcyjność materiałów należy rozumieć odpowiedni dobór multimediów, odpowiednią ilość tekstu, jego proporcję w stosunku do zdjęć, filmów etc. System nawigacji również zapewnia platforma, natomiast beneficjent powinien zadbać, aby poszczególne strony modułu nie były zbyt długie (tym samym męczące dla użytkownika).

 

6. Dotyczy punktu 5.2.4 „Każdy moduł powinien zawierać różnorodne ćwiczenia językowe.” Czy beneficjent powinien/może opracować własne typy/rodzaje ćwiczeń?

Odpowiedź: Lista typów ćwiczeń do wykorzystania jest określona w dokumentach wymienionych w załączniku 14b. Beneficjent musi korzystać z przedstawionego katalogu ćwiczeń, gdyż tylko one możliwe są w chwili obecnej do zamieszczenia na platformie. W przyszłości planowane jest rozszerzanie tego katalogu, jednak w chwili obecnej nie można podać terminów zakończenia tych prac.

 

7. Dotyczy punktu 5.2.10 Czy istnieje możliwość zapoznania się z pełną dokumentacją platformy epodreczniki.pl?

Odpowiedź: Tak. Wersje elektroniczne plików z dokumentacją znajdują się na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji http://www.ore.edu.pl/dokumentacja-platformy

Opisy programistyczne w języku angielskim wraz z przykładami znajdują się także na stronie http://dev.epodreczniki.pl

 

8. Dotyczy punktu 5.2.10 „E-zasoby  powinny być w całości obsługiwane przez przeglądarki internetowe. E-zasoby nie powinny wymagać dodatkowego instalowania oprogramowania. E-zasoby powinny być obsługiwane przez dowolny system operacyjny (np. Microsoft Windows, Linux, Mac OS). E-zasoby powinny działać na urządzeniach mobilnych (takich jak smartfon i tablet), stacjonarnych (komputer PC, notebook) oraz e-czytnikach (e-ink reader) niezależnie od zaimplementowanego na nich systemu operacyjnego E-zasoby powinny automatycznie dostosowywać się do rozmiaru i rozdzielczości ekranu urządzenia użytkownika (responsywność). E-zasoby dla łatwości korzystania z nich powinny mieć możliwość dostępu zarówno w trybie on-line poprzez połączenie z Internetem jak i off-line, tj. bez podłączenia do Internetu. Ponadto zbiór e-zasobów powinien mieć zapewnioną wyszukiwarkę dowolnej treści przy użyciu kluczowych słów, fragmentów tekstu, itp.” W jaki sposób Beneficjent ma zapewnić tego typu funkcjonalności?

Odpowiedź: Funkcjonalności te są zapewniane przez platformę epodreczniki.pl względem wszystkich plików/modułów przygotowanych zgodnie ze specyfikacją techniczną. Warto zauważyć, że dotychczasowe wersje off-line e-podręczników nie zawierają m.in. filmów, ponieważ ich rozmiar uniemożliwia pobranie kompletnego podręcznika na urządzenie użytkownika. Dlatego ważne, aby Beneficjent zapewnił, aby wytwarzane przez niego elementy multimedialne i interaktywne, które nie mogą być wprost wyświetlone w wersji innej niż on-line (np. w PDF),  zawierały wersje alternatywne zgodne ze specyfikacją techniczną (wskazaną w załączniku 14b.)

 

9. Dotyczy punktu 5.2.6, 5.2.9 oraz 5.2.10 „Beneficjent przekaże pierwszy opracowany e-zasób w formie elektronicznej na nośniku danych do IP.” „Beneficjent najpóźniej w terminie 4 miesięcy przed terminem zakończenia realizacji projektu przekaże zbiorczo wszystkie opracowane w projekcie produkty w formie elektronicznej na nośniku danych do IP (…)”  „Beneficjent przekaże do IP ostateczne wersje e-zasobów w formacie umożliwiającym zamieszczenie ich na platformie cyfrowych zasobów edukacyjnych, do której odnoszą się standardy i rozwiązania informatyczne, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej na nośniku danych oraz za pomocą przestrzeni dyskowej w Internecie. Następnie IP MEN przekaże e-zasoby do umieszczenia na platformie dedykowanej cyfrowym zasobom edukacyjnym.” Co oznacza przekazanie opracowanych produktów formie elektronicznej? Co oznacza przekazanie ostatecznych wersji e-zasobów za pomocą przestrzeni dyskowej w Internecie?

Odpowiedź: Beneficjent zamieści wszystkie przygotowane e-zasoby na wersji testowej platformy e-podręczniki w celu weryfikacji technicznej przygotowanych plików, a także w celu udostępnienia ekspertom wersji (treści i wyglądu) przygotowanych materiałów dydaktycznych. Po uzyskaniu ostatecznej akceptacji (w tym przekazaniu praw autorskich) IP, Beneficjent przekaże e-zasoby do zamieszczenia na właściwej platformie epodreczniki.pl i udostępni je tym samym uczniom i nauczycielom. Dodatkowo, jako back-up, Beneficjent przekaże przygotowane pliki na nośnikach danych.

 

10. Czy Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie i czy może realizować więcej niż jeden projekt?

 Odpowiedź: Tak. Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie, jednak dla każdego obszaru zawodowego do realizacji wybrany zostanie jeden wniosek o dofinansowanie. Istnieje zatem możliwość, że ten sam Beneficjent będzie realizował projekty dla więcej niż jednego obszaru zawodowego, jednak pod warunkiem, iż obszary te będą różne.