Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Realizacja projektów umożliwiających beneficjentom POWER i RPO rozszerzenie projektów o komponent ponadnarodowy

15 gru 2018

Od września 2018 r. rozpoczęto realizację dwóch projektów umożliwiających beneficjentom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnych Programów Operacyjnych rozszerzenie projektów o komponent ponadnarodowy:
1. „Międzynarodowa współpraca się opłaca” (projekt Fundacji Fundusz Współpracy);
2. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” (projekt Profesji CAZ sp. z o.o.).
Główną ideą ww. projektów jest wykorzystanie współpracy i doświadczeń ponadnarodowych do rozwijania efektów projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ich ramach przyznawane będą granty na rozszerzenie projektów standardowych o wartość dodaną wynikającą ze współpracy ponadnarodowej. Wsparcie udzielane będzie beneficjentom aktualnie realizującym projekty lub podmiotom, które podpiszą umowy o dofinansowanie projektów do 2021 r.

Więcej informacji:

https://www.grupaprofesja.com/mwso/

https://cofund.org.pl/projekty/sciezki-wspolpracy