Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Roczny Plan Działania 2015 – zmiana 14.12.2015 r.

Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie uchwały nr 39 Komitetu Monitorującego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2015 rok dla II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Rocznym Planie Działania na 2016 rok dla II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zatwierdza Roczny Plan Działania na rok 2015 dla II Osi Priorytetowej PO WER opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w wersji zawierającej zmiany przyjęte przez Komitet z dniem 14 grudnia br.

Roczny Plan Działania 12.2015_MEN