Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Roczny Plan Działania 2016 – zmiana 14 kwietnia 2016 r.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie uchwały Komitetu Monitorującego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Rocznym Planie Działania polegających na wprowadzeniu nowego projektu pozakonkursowego Wspieranie realizacji I etapu  Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji zatwierdziła 14 kwietnia 2016 r. Roczny Plan Działania na rok 2016 dla II Osi Priorytetowej PO WER.

Roczny Plan Działania 2016_zmiana 14.04.2016