Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Roczny Plan Działania 2016 – zmiana 19 maja 2016 r.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie uchwały Komitetu Monitorującego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Rocznym Planie Działania polegających na wprowadzeniu nowego projektu pozakonkursowego Monitorowanie Losów Edukacyjno-Zawodowych Absolwentów i Młodych Dorosłych zatwierdziła 19 maja 2016 r. Roczny Plan Działania na rok 2016 dla II Osi Priorytetowej PO WER.

RPD 2016_zmiana 19 maja 2016