Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Roczny Plan Działania 2016 – zmiana 6 kwietnia 2016 r.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie uchwały Komitetu Monitorującego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Rocznym Planie Działania polegających na wprowadzeniu nowego projektu pozakonkursowego Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty zatwierdziła 6 kwietnia 2016 r. Roczny Plan Działania na rok 2016 dla II Osi Priorytetowej PO WER.

Roczny Plan Działania 2016_zmiana.06.04.2016