Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Roczny Plan Działania 2016 – zmiana luty 2016 r.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie uchwały Komitetu Monitorującego z dnia 10  lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla konkursu dotyczącego Monitorowania losów absolwentów w ramach zmian do Rocznego Planu Działania na 2016 rok dla II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zatwierdziła 17 lutego 2016 r. Roczny Plan Działania na rok 2016 dla II Osi Priorytetowej PO WER.

Roczny plan działania 2016_zmiana.02.2016