Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Roczny Plan Działania 2018 – zmiana 9 maja 2018 r.

17 maj 2018

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zatwierdziła zmiany wprowadzone w Rocznym Planie Działania na rok 2018 dla II Osi Priorytetowej PO WER, opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmiany dotyczą modyfikacji projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego — etap II (Działanie 2.10.7).

Roczny Plan Działania 2018 – zmiana 09 maja 2018 r.

Roczny Plan Działania 2018 – zmiana 09 maja 2018 r. – podpisany