Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Roczny Plan Działania – maj 2017

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie uchwał:
– nr 119 Komitetu Monitorującego PO WER z 1 marca br. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2017 rok dla II Osi Priorytetowej PO WER 2014-2020, opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
– nr 120 Komitetu Monitorującego PO WER z 1 marca br. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2017 rok dla II Osi Priorytetowej PO WER 2014-2020, opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
– nr 128 Komitetu Monitorującego PO WER z 4 maja br. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2017 rok dla II Osi Priorytetowej PO WER 2014-2020, opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
– nr 131 Komitetu Monitorującego PO WER z 19 maja br. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2017 rok dla II Osi Priorytetowej PO WER 2014-2020, opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
zatwierdza zmiany w Rocznym Planie Działania na 2017 rok dla II Osi Priorytetowej PO WER, opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Roczny Plan Działania – maj 2017

Roczny Plan Działania – maj 2017 – podpisany