Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Roczny Plan Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej na 2020 rok

16 gru 2019

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie uchwały nr 288 Komitetu
Monitorującego PO WER z 27 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych
kryteriów wyboru projektów zawartych w Rocznym Planie Działania na 2020 rok dla II Osi
Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz uchwały nr 289 Komitetu
Monitorującego PO WER z 27 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych
kryteriów wyboru projektów dla konkursu „Wypracowanie rozwiązań na rzecz
uruchomienia w szkołach usług asystenckich dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami”, zawartych w Rocznym Planie Działania
na 2020 rok dla II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020, opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 12 grudnia 2019 roku zatwierdziła Roczny
Plan Działania na 2020 rok dla Osi Priorytetowej II PO WER.

16 grudnia 2019 roku, Roczny Plan Działania został podpisany przez Panią Marzenę Machałek – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Pliki do pobrania poniżej:

2019.12.12 RPD 2020 zatwierdzony z podpisem

2019.12.12. RPD 2020 zatwierdzony