Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Roczny Plan Działania 2016 – zmiana 14 września 2016 r.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie uchwały nr 90 Komitetu Monitorującego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na rok 2016 dla II Osi Priorytetowej PO WER opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zatwierdza zmianę w Rocznym Planie Działania na rok 2016 dla II Osi Priorytetowej PO WER.

 

Roczny Plan Działania