Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Roczny Plan Działania – zmiana 21.12.2015

Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie uchwały nr 28 Komitetu Monitorującego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2015 rok dla II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zatwierdza Roczny Plan Działania na rok 2015 dla II Osi Priorytetowej PO WER opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w wersji zawierającej zmiany przyjęte przez Komitet  na wskazanym powyżej posiedzeniu oraz uzgodnionej ostatecznie pomiędzy MEN i IZ PO WER 21 grudnia br.

Roczny Plan Działania_MEN_21.12.2015