Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zaproszenie do zgłaszania uwag do inicjatyw Komisji Europejskiej

11 lut 2021

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska rozpoczęła wstępną procedurę zbierania uwag do poniższych inicjatyw:

  1. Ewaluacja śródokresowa programu Erasmus+ na lata 2021–2027 i ewaluacja końcowa programu Erasmus+ na lata 2014–2020

    – uwagi można zgłaszać do 12 września

  2. Edukacja cyfrowa – czynniki zapewniające powodzenie

    – uwagi można zgłaszać do 16 września

  3. Umiejętności cyfrowe – poprawa oferty edukacyjnej i szkoleniowej

    – uwagi można zgłaszać do 16 września

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ww. inicjatywami Komisji Europejskiej.