Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową

15 lis 2018

Fundacja Fundusz Współpracy rozpoczęła realizację projektu pt. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Główną ideą projektu jest wykorzystanie współpracy i doświadczeń ponadnarodowych do rozwijania efektów projektów krajowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Fundacja Fundusz Współpracy będzie w drodze konkursu przyznawała granty umożliwiające realizatorom projektów POWER i RPO dodanie do nich komponentu ponadnarodowego.

Celem współpracy z partnerami z obszaru UE jest wypracowanie i wdrożenie ponad 200 rozwiązań, które pozwolą instytucjom biorącym udział w projekcie:

Kto może otrzymać grant?

Podmioty, które realizują projekt standardowy w ramach PO WER lub RPO w zakresie celów tematycznych 8-11 Europejskiego Funduszu Społecznego.

WAŻNE!

Okres realizacji projektu standardowego musi zawierać się w okresie kwalifikowalności projektu „Ścieżki współpracy”, tj. wrzesień 2018-sierpień 2021, jednocześnie okres realizacji projektu grantowego musi zawierać się w okresie realizacji projektu standardowego.

 

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na: www.sciezkiwspolpracy.pl