Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Spotkanie informacyjne

8 lip 2016

7 lipca br. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące ogłoszonego konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/16 Zapewnienie informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na temat losów absolwentów szkół zawodowych. Przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej MEN i Instytutu Badań Edukacyjnych omówili m.in. kryteria wyboru projektów w tym konkursie (formalne, horyzontalne, kryteria dostępu, merytoryczne i premiujące), sposób wypełniania wniosku o dofinansowanie, opracowanie budżetu projektu i przybliżyli podstawowe zasady kwalifikowania wydatków.

Kolejne spotkania informacyjne dotyczące ogłaszanych konkursów Instytucja Pośrednicząca MEN ogłasza na stronie www.efs-archiwum.men.gov.pl w zakładce: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.

 

 Zdjęcia:

zdjęcie

zdjęcie2