Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Spotkanie z Beneficjentami realizującymi projekty w ramach konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/16 pn. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji

27 kw. 2018

We wtorek, 17 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie z Beneficjentami realizującymi projekty w ramach konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/16 pn. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE), w którym udział wzięła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń Beneficjentów, a także wspólna ewaluacja podejmowanych działań oraz sformułowanie zaleceń do przeprowadzenia następnej edycji konkursu. Podsumowany został pierwszy rok realizacji projektów przez przedstawicieli Beneficjentów: Fundacji Małopolska Izba Samorządowa, Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” z siedzibą w Lublinie oraz Politechniki Wrocławskiej. Poruszone zostały również istotne kwestie, m.in. dotyczące trwałości Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji po zakończeniu realizacji projektów, tj. po 30 czerwca br. Instytucja Pośrednicząca MEN przybliżyła plany dot. kontynuacji projektów w zakresie LOWE w kolejnych latach.