Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Start naboru pilotażowego w projekcie „Ścieżki współpracy”

24 sty 2019

Start naboru pilotażowego w projekcie „Ścieżki współpracy”

Operator projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” zaprasza wszystkie podmioty z województwa mazowieckiego realizujące projekty z EFS do składania fiszek i wniosków w pilotażowym naborze konkursu grantowego.

Na stronie www.sciezkiwspolpracy.pl ukazało się Ogłoszenie o naborze pilotażowym wraz z dokumentami aplikacyjnymi.

http://www.sciezkiwspolpracy.pl/nabor_1/

Projekt „Ścieżki współpracy” skierowany jest do realizatorów projektów standardowych z EFS (RPO i POWER), którzy chcieliby rozszerzyć realizowane już projekty o współpracę międzynarodową.

Nabór pilotażowy przeznaczony jest dla podmiotów mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego (niezależnie od tego, gdzie jest realizowany projekt standardowy).

Aplikacja do konkursu składa się z dwóch etapów:

Do uczestnictwa w pierwszym etapie – składania FISZEK do ścieżki Inkubator – zapraszamy podmioty, które nie mają doświadczenia w realizacji projektów EFS we współpracy międzynarodowej. Nabór FISZEK trwa od 14.01. do 27.01.2019.

Fiszki służą do przedstawienia bardzo ogólnego pomysłu na projekt grantowy rozszerzający realizowany już projekt standardowy. Na podstawie pozytywnie ocenionej fiszki można wejść na ścieżkę INKUBATOR. Uczestnicy ścieżki Inkubator będą objęci wsparciem „krok po kroku” przy tworzeniu właściwego WNIOSKU O GRANT na dołączenie do projektu standardowego komponentu współpracy międzynarodowej.

Do uczestnictwa w drugim etapie – złożenia WNIOSKÓW O GRANT – zapraszamy podmioty, które ukończą ścieżkę Inkubacji oraz wszystkie pozostałe podmioty realizujące projekty standardowe z EFS, które posiadają już doświadczenie we współpracy międzynarodowej.  Nabór WNIOSKÓW będzie trwał od 4.02. do 8.03.2019. We WNIOSKU należy opisać szczegółowo projekt grantowy realizowany we współpracy międzynarodowej, który będzie rozszerzał/uzupełniał efekty projektu standardowego.

 

Terminy szczegółowe:

 

Dokumenty aplikacyjne znajdują się pod ogłoszeniem o naborze. Regulamin konkursu znajduje się w zakładce „Do pobrania”.

Szczegółowe informacje o konkursie „Ścieżki współpracy” znajdują się w zakładce „O projekcie”.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres kontakt@sciezkiwspolpracy.pl lub pod numer telefonu 724 590 517.