Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 27.03.2015

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 obowiązuje od 27.03.2015 roku. Dokument zawiera m.in. informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania. Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie realizować działania z zakresu edukacji o numerach 2.10; 2.13; 2.14 i 2.15.

 

Pobierz plik: