Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)

13 lut 2023

9 lutego br. Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła pierwszą wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (SZOP FERS). Dokument obowiązuje od 10 lutego br.

Wymóg przygotowania SZOP został określony w ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Tryb przygotowania SZOP oraz zakres jego treści określają Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące szczegółowego opisu priorytetów (SZOP) krajowych i regionalnych programów na lata 2021-2027.

Dokumenty:

Szczegółowy-Opis-Priorytetów-FERS-luty-2023Pobierz
Szczegółowy-Opis-Priorytetów-FERS-tabele-finansowe-luty-2023Pobierz