Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy

31 sie 2016

Na poziomie krajowym w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) planowane jest stworzenie spójnego systemu wsparcia kształcenia zawodowego, a z kolei na poziomie regionalnym, w ramach Regionalnych Programów (RPO) realizowane będą projekty na rzecz bezpośredniej współpracy szkół z ich otoczeniem. Środki EFS przeznaczone na rozwój szkolnictwa zawodowego w Polsce to blisko 1 mld euro (w ramach PO WER: 67 mln euro oraz w RPO 930 mln euro).

Skuteczna edukacja zawodowa jest jednym z priorytetowych obszarów wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020. Sprawnie działający system szkolnictwa zawodowego jest w stanie dostarczyć na rynek pracy większą liczbę specjalistów o kwalifikacjach odpowiadających aktualnym wymogom pracodawców. Realizowane zatem obecnie z wykorzystaniem EFS (Europejski Fundusz Społeczny) działania mają na celu wykreowanie nowej roli szkoły zawodowej oraz unowocześnienie i uatrakcyjnienie systemu kształcenia zawodowego.

12 lipca 2016 r. podsumowano realizację projektu badawczego pn.: Wsparcie dla tworzenia miejsc pracy na poziomie lokalnym, zrealizowanego wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ramach programu LEED.Projekt obejmował analizę sposobu działania szeregu instytucji i organów zaangażowanych w realizację polityki zatrudnienia i rozwoju umiejętności. Rezultatem badania jest określenie wpływu lokalnej polityki edukacyjnej i rynku pracy na rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy. Płynące z niego rekomendacje mają wspomóc realizację i rozszerzanie reform rynku pracy, wzmocnienie roli i odpowiedzialności władz lokalnych oraz współpracy z przedsiębiorcami w procesie dostosowywania edukacji do potrzeb rynku pracy.

Prezentacje z konferencji: