Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Unijne programy: Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności

11 cze 2021

W ostatnich tygodniach zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiające nowe edycje programów na lata 2021-2027: Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności.
Rozporządzenie ustanawiające program Erasmus+
Rozporządzenie ustanawiające Europejski  Korpus Solidarności

Erasmus+ to unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu. Budżet nowego programu wynosi 26,2 mld euro, co oznacza dużo więcej środków na współpracę międzynarodową. Program ma wspierać, w jeszcze większym stopniu niż dotychczas, inicjatywy służące włączeniu społecznemu oraz wspieraniu przemian ekologicznych i cyfrowych oraz niezawodową edukację dorosłych. Więcej o Erasmus+ dowiesz się na stronie erasmusplus.org.pl. 
Szczegółowe informacje dot. programu można uzyskać w Przewodniku po programie na rok 2021.

Europejski Korpus Solidarności (EKS) to program dla młodych ludzi i organizacji, chcących się zaangażować w działania solidarnościowe w różnych obszarach – od wsparcia osób defaworyzowanych, przez działania na rzecz zdrowia i środowiska, aż po pomoc humanitarną. Program daje młodym ludziom możliwość zdobycia bezcennego doświadczenia i rozwinięcia nowych umiejętności (w tym kompetencji społecznych). Budżet Programu na lata 2021-2027 wynosi ponad 1 mld euro.
Więcej o programie w latach 2021–2027 dowiesz się na stronie internetowej Europejskiego Korpusu Solidarności.
Szczegółowe informacje na temat EKS można znaleźć w Przewodniku po programie na rok 2021.