Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zintegrowany System Kwalifikacji

4 lut 2016

22 grudnia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP 7 stycznia 2016 roku i opublikowana 14 stycznia br. Link:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/64

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) przewidziano realizację przez Instytut Badań Edukacyjnych projektów dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Przewidziano m.in. przygotowanie instytucji certyfikujących i walidujących oraz opracowanie opisów 200 kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego. W ramach PO WER zaplanowano też, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie realizowała projekty wspierające uruchomienie i funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Szczegółowe informacje pod linkiem na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych: