Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Wydłużony termin składania wniosków o dofinansowanie do 26 września 2016 r. – konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-005/16

6 wrz 2016

Wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie do 26 września 2016 r. – konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-005/16
Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.  Regulamin został doprecyzowany w zakresie zapisów o braku możliwości realizacji w ramach ww. konkursu projektów w partnerstwie ponadnarodowym.

Szczegółowe informacje i zmieniony regulamin dostępny jest na stronie: Nabory