Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Wytyczne w zakresie kontroli dla POWER 2014-2020

Wytyczne stanowią opis systemu kontroli, funkcjonującego w ramach POWER 2014-2020 w okresie wdrażania tego programu. W dokumencie określone zostały zadania poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za kontrolę, ogólne zasady realizacji kontroli, zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli oraz tryb kontroli na miejscu.

Wytyczne obowiązują od 3 lipca 2015 r.

Wytyczne_w_zakresie_kontroli_07_15