Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Aktualne Wytyczne obowiązują od 21 grudnia 2020 r.

Plik z aktualnymi wytycznymi oraz innymi niezbędnymi informacjami znajdziesz TUTAJ