Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

Wytyczne to dokument, który ma zapewnić jednolite warunki i procedury sprawozdawczości dla programów finansowanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020. Wytyczne skierowane są do instytucji zarządzającymi programami. Zawierają założenia systemu sprawozdawczości i monitorowania, zakresu tematycznego oraz wzory poszczególnych sprawozdań, a także terminy sprawozdawczości.

Wytyczne obowiązują od 8 maja 2015 r.

Pobierz plik (388 KB):

Załącznik nr 1 Wzór informacji kwartalnej z realizacji programu operacyjnego

Załącznik nr 2 Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych

Załącznik nr 3 Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej